Gepubliceerd op 02-12-2018
Per 1 december 2018 is Wim Ludeke de nieuwe voorzitter van stichting Inclusief Midden-Gelderland. Met zijn bestuurlijke ervaring en brede netwerk is hij een welkome aanvulling op het bestuur van de stichting en haar ambitie om het inclusief werkgeverschap in de regio te stimuleren. Hiermee is de vacature ingevuld die ontstond na het vertrek van Willem Daalder, die om voor hem moverende redenen deze functie moest neerleggen.

Mijn naam is Wim Ludeke, geboren en getogen in Arnhem en daar nog steeds woonachtig. Ik ben van oorsprong leraar lichamelijke opvoeding (CALO, toen nog in Arnhem) en ben na mijn studie het speciaal onderwijs ingerold. Overigens een bewuste keuze: de uitdagingen die daar liggen om kinderen en jongeren met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, dan wel jongeren met een gedragsproblematiek verder te kunnen helpen zijn enorm en dat trok mij.

Ik heb ongeveer 12 jaar les gegeven, daarna ben ik binnen die wereld van het een in het ander gerold: directeur van een school voor voortgezet speciaal onderwijs, algemeen directeur van een aantal van die scholen en de laatste tien jaar als voorzitter College van Bestuur van eigenlijk nog steeds dezelfde organisatie. Die organisatie is alleen enorm veranderd: we hebben nu 25 leslocaties in een groot deel van Gelderland, Veenendaal en Deventer en werken onder de koepelnaam De Onderwijsspecialisten. Er werken zo rond de 1500 medewerkers en met hen geven wij onderwijs aan zo’n 4.000 leerlingen. In dat kader werken we ook nauw samen met het reguliere basis- en voortgezet onderwijs, hetgeen betekent dat ik een redelijk breed beeld heb van het onderwijsveld.

Naast mijn dagelijkse werk heb ik nog een aantal bestuurlijke nevenactiviteiten. Zo heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van sportkoepel NOC*NSF en de sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad. Momenteel ben ik nog bestuurslid van de Johan Cruijff Foundation en de maatschappelijke poot van Vitesse, Vitesse Betrokken en zit ik het onlangs verzelfstandigende Natuurcentrum Arnhem voor. Op het gebied van arbeidstoeleiding maak ik deel uit van het bestuur van Activerend Werk in Arnhem. Vanuit dat perspectief verheug ik mij erop mede een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de stichting Inclusief Midden Gelderland!