Gepubliceerd op 13-01-2019
In de Gelderlander vandaag een artikel over de inzet van Arnhemse wijkteams bij het stimuleren van mensen om (weer) terug te keren in het arbeidsproces. Ondersteuning krijgen deelnemers en werkgevers via het Centrum voor Activerend Werk (CAW), een coöperatie waarin zorgorganisaties Siza en Driestroom, het Regionaal Instituut voor Beschermd Wonen, werkbedrijf Scalabor, ROC Rijn IJssel en De Onderwijsspecialisten participeren.

Steeds meer Arnhemmers die om wat voor reden dan ook doelloos thuis op de bank zitten, komen in de benen en worden weer actief. In een aantal gevallen leidt dat er zelfs toe dat mensen weer betaald aan het werk gaan.

De ontwikkeling is het gevolg van een verandering in de manier waarop de in Arnhem actieve sociale wijkteams hen begeleiden. Het komt er op neer dat niet meer de nadruk ligt op problemen van mensen en wat ze niet kunnen, maar vooral op wat ze wel kunnen en welke ondersteuning ze hierbij nodig hebben. Aan de aanpak werkt een groeiend aantal werkgevers in stad en regio mee.

De wijkteams richten zich op mensen met een beperking of psychische problemen én op mensen die werkloos thuis zitten, of die deze achtergronden combineren. In alle gevallen gaat het om hen die moeilijk aan de bak komen op de arbeidsmarkt. Lees hier het gehele artikel met o.a. het verhaal van Stefan Portier uit Arnhem (zie foto bij dit artikel) die een activerende werkplek vond in de houtwerkplaats van woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem.