Gepubliceerd op 02-07-2018

HAN-student Gerieta Bos won op 27 juni jl. in Den Haag de ‘inclusief HRM-award’ voor het beste adviesrapport van de landelijke hbo-opleidingen Human Resource Management en Bedrijfskunde. De award-uitreiking in de vorm van een voucher van € 2.500,-, beschikbaar gesteld door stichting Inclusief Midden-Gelderland, vormde een feestelijke afsluiting van het project: ‘inclusief HRM’ en is uitgereikt door Mariette Hamer van de Sociaal Economische Raad (SER).

Inclusief werkgeverschap en organiseren

In dit project werd kennis uitgewisseld tussen onderzoek en praktijk over inclusief werkgeverschap en organiseren in de regio. Met inclusief werkgeverschap krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen om te (her)integreren. Op diverse hogescholen resulteerde de aandacht voor het thema ‘Inclusief HRM’ in een boek, een vak of afstudeerthema. Het project is een initiatief van Theo Duijker (Enspiratie, Arnhem) en dr. Annet de Lange (HAN-lector HRM) en begon eerder dit jaar met de lancering van het boek over ‘inclusief HRM’. Het instituut GAK financierde het project.

Vraagstellingen van de SER

Om voor het project een adviesrapport op te stellen heeft de Sociaal Economische Raad (SER) verschillende vraagstellingen aangedragen. Naast de HAN waren ook de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht betrokken en bovendien het Lectoraat Human Resource Management van de HAN.

Genomineerden

De volgende scripties waren genomineerd voor de prijs:
‘Kwalificatieveroudering op het werk? Feiten en mogelijke oplossingen’ door Gerieta Bos (HAN-student Human Resource Management (HRM); begeleider dr. Annet de Lange.
‘Diversiteit en inclusiviteit op de Utrechtse arbeidsmarkt’, geschreven door Jannita van der Steen (student Hogeschool Utrecht).
‘De integratie van statushouders op de arbeidsmarkt: het gebruik van HR-instrumenten om Statushouders succesvol te integreren op de arbeidsmarkt’, door Loes van Biesen, Roosmarijn van Deursen en Vera Spiertz (HAN-studenten Bedrijfskunde).
‘Ik hoef die zwarte niet’: Medewerkers met een migratieachtergrond in de zorg’ geschreven door Jildau Korsaan en Tineke Babois (studenten HRM Hanzehogeschool Groningen).

Gerieta Bos wint landelijke prijs

Na de pitches van de studenten maakte Mariette Hamer de prijswinnaar bekend. Gerieta Bos (4e jaars HAN-student HRM) is de winnaar van de landelijke prijs. Haar scriptie werd geroemd omdat het volgens de jury ‘een goed overzicht heeft geboden met betrekking tot mogelijke (uitvoerbaarheid en effectiviteit van) interventies (op macro, meso of microniveau) gericht op het voorkomen of verhelpen van langdurige werkloosheid onder ouderen (45-67 jaar) in Nederland; teneinde een nieuw onderbouwd advies te geven aan de SER over het oplossen van het langdurig werkloosheidsvraagstuk onder ouderen.’

Betrokkenheid van SER en Stichting Inclusief Midden-Gelderland

Mariette Hamer (SER) en Marcel Hielkema (Stichting Inclusief Midden-Gelderland ) overhandigden de prijs op 27 juni aan Gerieta Bos: een voucher van € 2.500,-. De Stichting Inclusief Midden-Gelderland heeft de prijs beschikbaar gesteld. Deze stichting streeft met haar acties en beleid naar het creëren van aandacht en kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt in Midden-Gelderland.