Gepubliceerd op 14-03-2019
Gelderland telde in 2018 voor het eerst meer dan een miljoen banen. Daarmee is de werkgelegenheid afgelopen jaar in alle Gelderse regio’s en vrijwel alle sectoren flink gegroeid. Ook het aantal bedrijven in de provincie steeg fors: in 2017 werden 2.600 nieuwe bedrijven gestart, vorig jaar maar liefst 8.270. Nooit eerder was dat aantal zo hoog. Dat blijkt uit de provinciale werkgelegenheidsenquête, een jaarlijks onderzoek naar de werkgelegenheid dat Gelderland samen met de gemeenten uitvoert.

Gedeputeerde Michiel Scheffer zegt blij te zijn met het recordaantal Gelderlanders dat werkt en de stijging van de hoeveelheid bedrijven, die voor een belangrijk deel worden veroorzaakt door de economische groei. Tegelijkertijd ziet hij dat sectoren als de techniek, bouw en zorg schreeuwen om vakkundige werknemers. Bijscholing, automatisering en werknemers uit Oost- en Zuid-Europa kunnen volgens hem helpen de personeelstekorten te dichten. Verder is het de bedoeling dat ‘meer Gelderlanders in Gelderland blijven werken’. ,,Per dag gaan zo’n 46.000 mensen de provincie uit.’’

In vergelijking met heel Nederland, waar de werkgelegenheid met 2,2 procent steeg, lag de groei in Gelderland met 2,4 procent iets hoger. In de provincie werken nu aanzienlijk meer mensen dan voor de economische crisis. In totaal waren op 1 april 2018 1.010.800 mensen werkzaam in Gelderland. Dat waren er bijna 24.000 meer dan in 2017.

Lees verder op de Gelderlander.nl