Gepubliceerd op 18-06-2018

Het werkgeverscollectief Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland en de stichting Inclusief Midden-Gelderland organiseerden op woensdag 20 juni jl. een bijeenkomst over een thema dat ons bindt: het vergroten van de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking.

Gevarieerd programma

Het programma is op hoofdlijnen bekend. Kort en krachtig geven ons netwerk en de stichting aan hoe hun plannen er uit zien, wat ons bindt en welke rolverdeling we daarbij voor ogen hebben.

Daarna starten we met een workshopronde. In een carrousel van korte workshops besteden we aandacht aan:

  • De essentie van goede begeleiding. Een aantal talentvolle medewerkers met een arbeidsbeperking werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen delen hun ervaringen.
  • Het creëren van draagvlak binnen je organisatie door het Radboud UMC (onder voorbehoud).
  • De samenwerking tussen het werkgeversnetwerk IWMG en de stichting IMG.
  • Een waardekeurmerk c.q. toetsingsmodel om ondernemers te prijzen en te waarderen voor hun inclusieve initiatieven.

Elders op deze website leest u het verslag van deze bijeenkomst.

Geïnteresseerd in inclusief ondernemerschap?

Werkgeverscollectief Inclusief Werkgeven Midden-Gelderland organiseert meer activiteiten om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Heeft u meer dan 25 medewerkers in dienst en bent u geïnteresseerd in inclusief ondernemerschap? Meldt u zich dan aan via info@inclusiefmiddengelderland.nlmiddengelderland.nl.