Gepubliceerd op 04-08-2022

De Stichting Inclusief Midden-Gelderland stelt een geldbedrag van 1500 euro in het vooruitzicht voor het beste afstudeerproduct met als thema Inclusiviteit en Inclusief Ondernemen. Bij dat thema gaat het om het scheppen en vergroten van kansen voor mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie die in loondienst of als zelfstandig ondernemer aan de slag willen of hun activiteiten willen bestendigen en versterken.

Wie
Voor deze prijs komen HBO- en Associate degree (Ad)-afgestudeerden van het cohort 2020-2021 en 2021-2022 van de hogescholen AVANS, Fontys, Windesheim, Saxion, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE),Van Hall Larenstein Velp en de HAN in aanmerking. De afstudeerproducten moeten met een (zeer) goed of uitmuntend zijn beoordeeld.

Wat
Een afstudeerproduct kan een traditionele scriptie zijn maar ook een andersoortige, door de opleiding toegestane vorm hebben, zoals een filmopname of een Infographic. Het zal in de regel gaan om een individueel product maar ook een (Ad-)groepsproduct is denkbaar en kan meedingen naar de prijs. Mocht een groepsproduct winnen, dan wordt de prijs toegekend aan de groep en kan hij daarbinnen worden verdeeld.

Welke
Afstudeerproducten moeten gaan over Inclusiviteit en Inclusief Ondernemen in meest brede zin. Het kan dus gaan om producten met dit thema die bijvoorbeeld een HRM invalshoek hebben. Maar het kan ook gaan om een bouwtechnische invalshoek. Of een invalshoek vanuit ICT, facility management, ergotherapie en ook enig ander domein of combinaties daarvan.

Wanneer
Dit is een tweede oproep voor het insturen van afstudeerproducten. Dit gaat over producten die nu zijn afgerond, in de zomer van 2022. Een eerste oproep had betrekking op de producten van het voorjaar en de zomer van 2021 en het voorjaar van 2022. Die oproep leverde enkele inzendingen op. Die producten en de aanstaande inzendingen van de tweede call zullen worden beoordeeld door een onafhankelijk jury onder leiding van Stichting Inclusief Midden-Gelderland.

Voordracht afstudeerproducten
Een voordrachtformulier is op verzoek van student, docent of coördinator verkrijgbaar bij de secretaris van de voorselectiecommissie, mr. Peter Rambags MA, telefoon/whatsapp: 06-55325403 of e-mail.
De inzendingen zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. De uiterste inzenddatum op geleide van deze tweede oproep is 1 oktober 2022.

Uitreiking prijs
De feestelijke prijsuitreiking met publiciteit is tijdens het Jaarevent ‘Ondernemen met Impact’ op 23 november a.s. Bij die gelegenheid worden, behalve de studenten van de shortlist 2022, ook de winnaar en de twee andere studenten van de shortlist 2020 uitgenodigd.