Gepubliceerd op 19-11-2018
Goed voorbeeld doet goed volgen. En om te laten zien hoeveel verrijking en verbinding inclusief ondernemen met zich meebrengt, organiseert ‘Op naar de 100.000 banen’ ieder jaar de ‘Dag van de Duizend Voorbeelden’. Op deze dag vertellen inclusieve ondernemers hun verhaal om collega-ondernemers te inspireren. Zo creëren we als een olievlek steeds meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2019 vindt alweer de derde ‘Dag van de 1000 Voorbeelden’ plaats op donderdag 14 maart 2019.

De organisatie zet goede voorbeelden van inclusief ondernemen graag in het zonnetje. Als schouderklopje voor de ondernemer zelf en ter inspiratie voor andere ondernemers die misschien nog net dat ene zetje nodig hebben. Omdat de beweging naar inclusief ondernemen er een is van voldoening, verrijking en verbinding. En om die beweging in gang te houden.

Ondernemers die al actief zijn rondom de Banenafspraak ontvangen op deze dag een attentie. Met hun praktijkverhaal inspireren we collega-ondernemers om aan de slag te gaan met mensen met een beperking. De voorbeeldondernemers enthousiasmeren anderen en geven tips uit eigen praktijk.

Op de Dag van de 1000 Voorbeelden werkt Op naar de 100.000 banen met WerkgeversServicepunten door het hele land om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren. WSP regio Amersfoort heeft in 2018 bijvoorbeeld een Meet & Greet voor werkgevers met werkzoekenden uit de Doelgroep Banenafspraak georganiseerd en tijdens alle edities voorbeeldwerkgevers in het zonnetje gezet.

Het project ‘Op naar de 100.000 banen´, een initiatief van werkgeversverenigingen VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland, heeft ten doel om werkgevers te informeren en inspireren om mede invulling te geven aan de Banenafspraak. Samenwerking is de sleutel om de inclusieve beweging in Nederland verder te versterken. Werkgevers lopen op schema bij het voldoen aan de eisen uit de Banenafspraak, maar met alle betrokken partijen zullen we alles op alles moeten zetten om ook het uiteindelijke doel, de 100.000 banen in de marktsector, te halen.

Zo organiseert de gemeente Amersfoort in samenwerking met Interpactum een bijeenkomst Landelijke Kenniskring Social Return in de Observant in Amersfoort. Tijdens dit congres komen tijdens workshops diverse kanten over Social Return aan bod, waaronder ook werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Op de website van de Dag van de 1000 Voorbeelden vindt u evenementen en inspirerende voorbeelden.