Gepubliceerd op 01-04-2021
Iedereen heeft wel gehoord van de Banenafspraak. Maar lang niet iedereen weet wat dat nu precíes inhoudt.

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking.

De doelgroepen die onder de Banenafspraak vallen zijn:

– mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen

– (Voormalige) leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij UWV

– Mensen met een WSW-indicatie (sociale werkvoorziening);

– Wajongers met arbeidsvermogen. Arbeidsvermogen is dat iemand bijvoorbeeld 4 uur per dag kan werken.

– Mensen die op een WIW-baan of ID-baan werken. Dit zijn banen die via oude regelingen tot stand zijn gekomen. De WIW- en ID-baan waren bedoeld voor bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

– Mensen die een medische beperking kregen vóór hun 18e verjaardag of tijdens hun studie. En die dankzij de banenafspraak het Wettelijke Minimumloon kunnen verdienen.

De mensen voor wie de banen uit de Banenafspraak bestemd zijn, komen in het Doelgroepregister. 
UWV beheert dit register. Neemt een werkgever iemand uit het doelgroepregister in dienst? Dan telt deze baan mee voor de banenafspraak en de quotumregeling.

Veel werkgevers zijn ook niet op de hoogte van het bestaan van de regionale WerkgeversServicepunten (WSP) en wat het WSP voor ze kan betekenen.
Zo kunnen zij werkgevers vrijblijvend en kosteloos informeren over wetgeving en administratieve zaken die nodig zijn voor het verwelkomen van een medewerker met afstand tot de arbeidsmarkt. Het WSP bemiddelt tussen werkgever en werknemer, leggen en onderhouden contacten en kunnen veel zaken uit handen nemen van de werkgever.
Het is daarom verstandig om contact op te nemen met het WSP, om zo meer inzicht te krijgen in het worden of blijven van een inclusieve onderneming en om zo wat beren van de weg te ruimen.

De overkoepelende wegwijzer website ‘Op naar de 25.000 Banen’, heeft een overzicht gemaakt van 100 vragen en antwoorden over de Banenafspraak.

Hopelijk staat er na het beantwoorden van al uw vragen over inclusief ondernemerschap, u als werkgever niets meer in de weg om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij u aan een passende baan te helpen!