Onze Missie

‘Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt via nieuwe arbeidsmarktgerichte initiatieven, sociaal ondernemerschap en inclusief werkgeverschap in Midden-Gelderland meer kansen te bieden te (her)integreren op de arbeidsmarkt. De stichting streeft met zijn acties en beleid naar het creëren van aandacht en kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt in Midden-Gelderland.’

  • Stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt in Midden-Gelderland
  • Aanvullend op bestaande voorzieningen / initiatieven
  • Overbruggend / initiërend
  • Tijdelijk en (bij voorkeur) revolverend
  • Verbindend

Over ons

Het bestuur van stichting Inclusief Midden-Gelderland beheert een fonds, waarmee initiatieven worden ondersteund die het inclusief ondernemerschap stimuleren en de kans te vergroten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Stichting Inclusief Midden-Gelderland heeft zich ten doel gesteld om de verbinder, de facilitator en de expert te zijn op het gebied van inclusief ondernemerschap. Samen met werkgevers, overheden, onderwijsinstellingen en andere organisaties worden de krachten gebundeld om van deze regio de meest inclusieve arbeidsmarkt van Nederland te maken.